دشت ها نام تو را می گویند. کوه ها شعر مرا می خوانند. کوه باید شد و ماند. رود باید شد و رفت کوچه باغ شعر

ادامه مطلب
فروشگاه
برترین ها
موضوعات
برچسب ها